Rady pro zařizování maturitního plesu

Začínáte přemýšlet nad tím, co vše bude potřeba zařídit při přípravě maturitního plesu a kdy nejlépe s přípravami začít? Připravili jsme pro vás seznam rad a nejdůležitějších věcí, které se vám určitě budou hodit vědět a na které byste neměli zapomenout.
Jednou z nejdůležitejších rad by mohlo být hned na úvod zamezit hádkám a rozepřím v kolektivu a zavést u všech důležitých rozhodnutí například hlasování, kde vyhrává nadpoloviční většina a ostatní to respektují.

Co vyřešit co nejdříve:

Ikdyž si to spousta maturantů neuvědomuje, samotné přípravy na maturitní ples začínají mnohem dříve, než až v posledním ročníku. Jsou i věci, které je nutné zařídit co nejdříve:
Termín a místo konání
Rezervace kapely, moderátora a dalších poskytovatelů služeb
Třídní fond

Co řešit v průběhu posledního ročníku:

Maturitní výbor a rozdělení úkolů
Sponzoři
Téma maturitního plesu
Administrativní povinnosti

Termín a místo konání

Termín konání maturitního plesu byste měli mít rozmyšlený ideálně ještě před začátkem posledního ročníku. Je dobré se na něm domluvit například už v průběhu třetího ročníku. Od zvoleného dne konání se poté odvíjí vše ostatní. Čím dříve budete mít konkrétní termín, tím dříve můžete začít rezervovat místo pro konání maturitního plesu, kapelu a další poskytovatele služeb. Díky včasnému zařízení rezervací se vyhnete problémům, že vámi vybraná kapela, fotograf či moderátor už budou mít jinou akci a museli byste si hledat alternativu.

Rezervace místa pro konání maturitního plesu samozřejmě nespěchá tolik v menším městě, kde jste například jediná střední škola. Ale ve městech, kde je počet maturitních ročníků výrazně větší, se pak jedná skutečně o závod s časem, kdy je nutné rezervaci místa konání plesu řešit už například ve druhém ročníku. Místo pro pořádání maturitního plesu je většinou předem dané, kdy daná škola každoročně maturitní ples(y) pořádá v konkrétním kulturním domě, nebo například hotelovém sálu. Pokud studenti tedy nemají žádné speciální požadavky a nechtějí ples pořádat někde jinde, o zamluvení prostor se většinou postará vedení školy. Díky tomu mají studenti o jeden problém se zařizováním méně.

Rezervace kapely a dalších poskytovatelů služeb

Pokud víte, jakou kapelu pro svůj maturitní ples chcete, co nejrychleji si u ní zarezervujte termín konání vašeho plesu. Pokud hledáte kapelu na maturitní ples, můžete zadat poptávku po kapele, nebo si prohlédnout profily jednotlivých kapel a hudebníků na našem webu a vybrat si koho oslovíte.
Důležité je také zajistit ozvučení celého plesu. Kapely by se většinou o ozvučení měly postarat sami, ale je dobré si to od nich předem zjistit a případně ozvučení zajistit jinak. Lepší atmosféru pomůže navodit také dobré osvětlení, které je ve většině případů součástí pronajímaného prostoru, díky čemuž se o něj nemusíte starat.
Včasné rezervování platí také pro ostatní poskytovatele služeb, jako jsou fotografové či kameramani, moderátor a další. Maturantky by neměly opomenout se včas domluvit s kadeřnicí a kosmetičkou na termínu a čase. Ideální je, aby byly účes a líčení hotové přibližně hodinu před zahájením maturitního plesu, aby byla zachována co nejvyšší kvalita a účes s líčením se nestihly poničit.
Aby se hosté na plese bavili a vyplnila se prázdná místa, je vhodné také na zajistit doprovodný program, který se může skládat například z 2 až 4 zajímavých vystoupení, případně dalších druhů zábavy.

Kde vzít peníze na maturitní ples?

Uspořádání slavnostního maturitního plesu není levnou záležitostí, a proto je dobré předem vědět, jaký rozpočet na uspořádání celé akce máte k dispozici. A jakým způsobem můžete finance na uspořádání plesu sehnat?

Třídní fond - fond, do kterého studenti přispívají ideálně od prvního ročníku, případně nejpozději od konce 2. ročníku například každý měsíc 100Kč. Kdyby ve 30 členné třídě každý student přispíval měsíčně 100Kč do třídního fondu, měl by maturitní ročník k dispozici více než 100 000 jen z třídního fondu. Jedná se o dobrý způsob šetření po malých částkách, než aby ve 4. ročníku musel každý z maturantů zaplatit kolem 3 000Kč najednou, aby měli k dispozici stejnou částku.
Možností, jak získat peníze na uspořádání maturitního plesu, je samozřejmě více a tomuto tématu se věnuje samostatný článek.

Peníze na ples by měl mít na starost třídní pokladník. Mělo by se jednat o někoho spolehlivého, kdo založí v bance třídní účet, na kterém kontroluje třídní fond a další peníze na maturitní ples. Může také shromažďovat jednotlivé faktury a další důležité dokumenty.

Maturitní výbor a rozdělení úkolů

Pro rozdělení jednotlivých úkolů spojených s pořádáním maturitního plesu by si jednotliví maturanti měli mezi sebou rozdělit úkoly, aby měl každý něco na starost a nezůstalo vše jen na 2 studentech. Proto je dobré na začátku zvolit ve třídě například 3 zodpovědné a aktivní hlavní organizátory, kteří budou mít na starost celou organizaci maturitního plesu a budou ostatním přidělovat jednotlivé úkoly.

Co je důležité vymyslet a zařídit před konáním plesu:

Výzdoba sálu - vymyslet výzdobu a zajistit všechny potřebné věci
Maturitní noviny - je dobré si průběžně zapisovat vtipné hlášky učitelů a studentů z jednotlivých hodin, vybrat fotografie z třídních akcí, sepsat dotazník popisující jednotlivé studenty..
Vymyslet a nacvičit předtančení a půlnoční překvapení - buď vše zvládnete sami, nebo si můžete práci ulehčit a využít například služby nějaké choreografky, která za vás vše vymyslí a poté to s vámi nacvičí
Tanec s učiteli - rozdělit si jednotlivé učitele na tanec s učiteli
Zajistit šerpy a domluvit se na jejich barvě
Vytvořit zasedací pořádek v sále
Afterparty - zajistit prostor a případně hudbu na afterparty
Připravit si proslov maturantů - po ukončení šerpování následuje proslov maturantů, kterého by se měla ujmout ideálně nějaká sehraná dvojice, aby proslov působil co nejlépe. Měl by být zábavný, ne moc zdlouhavý a především by v něm studenti měli poděkovat učitelům a rodičům. Po proslovu následuje přípitek, na který si můžete objednat speciální památeční skleničky.
Sbírání mincí - nakoupit nebo donést košťata a lopatky na sbírání mincí
Kontrola vstupenek a bezpečnost - zařídit si někoho na kontrolu vstupenek a pro zajištění dodržování pravidel a bezpečnosti
Připravit fotografie a videa z třídních akcí na promítání
Dárek pro třídního učitele - něco o čem víte, že daného učitele potěší, například speciální zážitek atd..
Tombola - vyrobit a nachystat jednotlivé losy, shromáždit ceny a sepsat jejich seznam. Sehnat někoho na vydávání cen tomboly během večera - ideální je hned u cen vypsat výherní čísla a ceny vydávat už například od 10 hodin. Díky tomu je rychlé vyhodnocení a vydávání jednotlivých výher a nevznikají zbytečně fronty.

Úkoly v den konáním plesu:

• Nejpozději v den konání, ale ideálně ještě den předem je dobré pro jistotu obvolat všechny poskytovatele služeb a ujistit se, že opravdu s účinkováním na vašem plese v konkrétní čas počítají, aby případné nedorozumnění například o času příchodu bylo včas odhaleno a ujasněno.
Vyzdobit a připravit celý sál
Zasedací pořádek - rozmístit jednotlivé stoly a židle
Příprava stolů - zajistit občerstvení na jednotlivé stoly pro hosty a na každý stůl umístit jmenovky, kdo zde sedí a program s časovým harmonogramem plesu
Tombola - naaranžovat ceny v tombole a nachystat si do nějakého košíku promíchané losy
Nacvičit si oblékání šerp nanečisto, nachystat je tak, aby byly všechny správným směrem
Nacvičit si slavnostní nástup celé třídy, který bývá například doprovázen studentskou hymnou Gaudeamus Igitur
• Také je dobré si přímo na místě vyzkoušet předtančení a půlnoční překvapení, aby vás poté nic nezaskočilo
Příprava s moderátorem - ideálně by měl být několik hodin před zahájením na místě také moderátor, aby s vámi stihl probrat průběh celého večera a případně nacvičil některé části jako rozhovory se studenty, kterých se bude moci případně zeptat na jakékoliv nejasnosti a upřesnění.
Příprava kapely - dříve by také měla dorazit kapela aby se stihlo vše rozestavit a nazvučit dříve, než začnou přicházet hosté
Prodej losů a maturitních novin v průběhu celého večera - můžete si domluvit nějaké pomocníky například z nižšího ročníku, ale vše se lépe prodává, pokud to nabízejí přímo samotní maturanti

Administrativní povinnosti:

Zajistit povolení od OSA (ochranný svaz autorský) pro veřejné přehrávání autorských děl. Je nutné se domluvit s kapelou či poskytovatelem hudebního doprovodu na seznamu písní, které se budou hrát. Tento seznam následně pošlete nejpozději 10 dní před konáním akce, správci z OSA a následně je vypočítán autorský poplatek na základě počtu hostů a průměrné ceny vstupného. Více informací najdete na tomto webu.
Nahlášení tomboly - od 1. ledna 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., který zjednodušil postup pro pořádání tomboly. Od 1.1.2017 podléhá ohlášení obecnímu úřadu pouze tombola, u níž výše herní jistiny (součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket) bude činit více než 100 000Kč (§ 105 zákona). V případě tomboly s herní jistinou nižší než 100 000Kč není potřeba žádné povolení či ohlášení. Pro tomboly s jistinou vyšší je nutné tombolu nahlásit pod nějakou organizací. Získat povolení na její pořádání může pouze právnická osoba se sídlem v ČR. Poté je z výtěžku třeba odvést daň ve výši 23% zisku.
Zřízení preventivní požární hlídky na plese
Informovat město o pořádání maturitního plesu

Téma maturitního plesu

Každý maturitní ples musí mít zvolené nějaké téma a čím lepší a zajímavější téma vyberete, o to originálnější a zábavnější ples budete mít. V duchu tématu maturitního plesu se poté ponese celý večer a odvíjí se od něj výzdoba, podoba pozvánek, ale například i půlnoční překvapení. Tomuto tématu se věnuje samostatný článek s ověřenými i originálními tématy.


Související články

Tipy na téma maturitního plesu
Jak získat peníze na maturitní ples
Nápady na půlnoční překvapení na maturitní ples