Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje budou využívány pouze v rámci provozu portálu ZařiďAkci.cz a nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo portál ZařiďAkci.cz. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete nás kontaktovat na emailu info@zaridakci.cz a obratem vám zašleme vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Kdykoli zpravováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Ve správě svého profilu můžete své osobní údaje kdykoliv upravit.

Právo na výmaz
Máte právo na smazání vašich osobních údajů zpracovaných portálem ZařiďAkci.cz kdykoli, s výjimkou, pokud jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili.

Právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Náš portál nebude dané osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebude prokázán legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsme vám k dispozici pro vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy na info@zaridakci.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro zajištění souvislého zpracování vašich osobních údajů přímým, přesným a zákonným způsobem jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na info@zaridakci.cz s předmětem emailu ve tvaru DPO (Data Protection Officer).

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu
Máte-li za to, že portál ZařiďAkci.cz zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.
V Plzni, dne 24.5. 2018