Podmínky užití portálu ZařiďAkci.cz

Tyto podmínky užití udávají pravidla používání webu(portálu) https://zaridakci.cz/.
"Provozovatel" je správce portálu ZařiďAkci.cz.
"Uživatel" je každý registrovaný uživatel či poskytovatel služeb.


V Plzni, dne 27.7. 2016